Thông báo về việc không tổ chức thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt II năm 2017

TS Liên thông, Văn bằng 2

(Cập nhật ngày: 25/12/2017)Căn cứ Thông báo số 902/TB-ĐHPĐ-ĐT ngày 28/12/2016 về việc tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2017;

Căn cứ Thông báo số 705/TB-ĐHPĐ-ĐT ngày 19/10/2017 về việc thay đổi thời gian thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt II năm 2017;

Căn cứ tình hình thực tế công tác tuyển sinh trình độ Thạc sĩ, trường ĐHDL Phương Đông thông báo:

1/ Không tổ chức thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt II năm 2017 ngày thi 23-24/12/2017.

2/ Toàn bộ hồ sơ tuyển sinh đăng ký dự thi đợt II, ngày 23-24/12/2017 sẽ chuyển sang đợt thi tổ chức vào tháng 4 năm 2018.

3/ Đề nghị bộ phận tuyển sinh Sau đại học thông báo cho thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

4/ Thủ trưởng các đơn vị phổ biến đến cán bộ, giảng viên trong trường. Trung tâm Tin học – Thư viện đăng trên trang Web của trường.

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Phòng Đào tạo, trường ĐHDL Phương Đông (phòng 204) số 171 Trung Kính – Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội.

Điện thoại: 04.37847110, 04.37848515 (số máy lẻ 303);
Thông báo quan trọng

Đối tác

Liên kết website