TUYỂN SINH LIEN THONG - TUYỂN SINH LIÊN THÔNG

TS Liên thông, Văn bằng 2

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC 2018
(22/5/2018)
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC 2018
TUYỂN SINH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG HỆ CHÍNH QUY 2018
(22/5/2018)
TUYỂN SINH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG HỆ CHÍNH QUY 2018
TUYỂN SINH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC 2018
(22/5/2018)
TUYỂN SINH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC 2018
THÔNG BÁO  TUYỂN SINH ĐÀO TẠO VĂN BẰNG 2 HỆ CHÍNH QUY 2018
(22/5/2018)
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO VĂN BẰNG 2 HỆ CHÍNH QUY 2018
TUYỂN SINH ĐÀO TẠO VĂN BẰNG 2 HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC 2018
(22/5/2018)
TUYỂN SINH ĐÀO TẠO VĂN BẰNG 2 HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC 2018
Thông báo tuyển sinh Đào tạo trình độ Thạc sĩ 2018
(6/4/2018)
Thông báo tuyển sinh Đào tạo trình độ Thạc sĩ 2018
Thông tin hỗ trợ kỳ thi THPT Quốc gia và công tác tuyển sinh năm 2018 Trường Đại học Phương Đông
(29/3/2018)
Thông tin hỗ trợ kỳ thi THPT Quốc gia và công tác tuyển sinh năm 2018 Trường Đại học Phương Đông
Thông báo về việc không tổ chức thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt II năm 2017
(25/12/2017)
Về việc không tổ chức thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt II năm 2017
Thông báo thay đổi thời gian thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt II năm 2017
(30/10/2017)
Thông báo thay đổi thời gian thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt II năm 2017
Thông báo tuyển sinh hệ đào tạo liên thông Đại học chính quy - năm 2017
(27/5/2017)
Thông báo tuyển sinh hệ đào tạo liên thông Đại học chính quy - năm 2017
Thông báo lùi thời gian thi tuyển Liên thông năm 2016
(14/8/2016)
Thông báo - Lùi thời gian thi tuyển liên thông năm 2016
Thông báo tuyển sinh hệ đào tạo liên thông năm 2016
(19/4/2016)
Thông báo tuyển sinh hệ đào tạo liên thông năm 2016

Thông báo quan trọng

Đối tác

Liên kết website