tuyển sinh 2021tuyển sinh 2021

Thông báo

(Cập nhật ngày: 26/7/2021)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐHDL PHƯƠNG ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:           /TB-ĐHPĐ-TH

Hà Nội , ngày 26 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO

Thực hiện Chỉ thị số 17/ CT-UBND về thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng, chống dịch Covid-19, Hiệu trưởng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị và toàn thể cán bộ giảng viên nhân viên và sinh viên thực hiện một số công tác sau:

1. Đối với công tác giảng dạy

Tiếp tục thực hiện Thông báo số 371/TB-ĐHPĐ-ĐT ngày 13/7/2021 của Hiệu trưởng về tổ chức giảng dạy và học tập trực tuyến học kỳ I năm học 2021-2022.

2. Đối cán bộ làm việc hành chính

Dừng thực hiện nội dung qui định về thời gian làm việc tại Thông báo số 378/TB-ĐHPĐ-TH ngày 21/7/2021 của Hiệu trưởng  về chế độ làm việc của cán bộ cơ hữu  trong thời gian Nhà trường tổ chức giảng dạy và học tập trực tuyến và thực hiện các nội dung sau:

a. Toàn thể giảng viên, cán bộ quản lý, cán bộ hành chính làm việc tại nhà (trừ một số trường hợp được cử đi trực tại trường).

b. Dừng tổ chức các cuộc họp, khi cần thiết thì tổ chức họp trực tuyến.

c. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm bố trí công việc cho cán bộ giảng viên đơn vị mình đảm bảo hoàn thành kế hoạch công tác.

d. Chế độ cử cán bộ trực tại trường, gồm có các đơn vị sau:

- Phòng QL CSVC cử cán bộ trực để tăng cường công tác kiểm tra các thiết bị điện, các thiết bị PCCC đảm bảo không để xảy ra các sự cố chập điện, cháy nổ.

- Phòng Tuyển sinh và Truyền thông cử cán bộ trực điện thoại tư vấn tuyển sinh.

- Trung tâm Tin học và Thư viện cử cán bộ trực máy chủ, theo dõi hệ thống dạy học trực tuyến.

- Phòng Đào tạo cử cán bộ trực quản lý thời khoá biểu.

- Phòng Tổng hợp cử cán bộ trực vận hành hệ thống công văn đi đến và cấp giấy xác nhận đi đường cho cán bộ đi trực.

- Ban giám hiệu làm việc ngày thứ 4 hàng tuần.

          (Các cán bộ đến trường trực, liên hệ với Đ/C Hạnh văn thư tel: 0913035696 để nhận giấy xác nhận đi đường).

Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị và toàn thể cán bộ giảng viên nhân viên sinh viên nghiêm túc thực hiện các nội dung trên cho đến khi hết thời gian hiệu lực của Chỉ thị./.

Nơi nhận:
- HĐQT, Đảng ủy, Hiệu trưởng (để báo cáo);

  - Các đơn vị;
- Lưu: VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG


PGS.TS Vũ PhánTin cũ hơn

Trang đầu 12 Trang cuối

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG
Cơ sở 1: 171 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Cơ sở 2: Số 4 Ngõ Chùa Hưng Ký, phố Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024-3784-8513 (14/15/16/17/18) | Fax: 024-3784-8512 | Email: info@phuongdong.edu.vn
Thống kê truy cập
Số người trực tuyến: 4
Số người đã truy cập: 2196137