Thông tin hỗ trợ kỳ thi THPT Quốc gia và công tác tuyển sinh năm 2018 Trường Đại học Phương Đông

TS Liên thông, Văn bằng 2

(Cập nhật ngày: 29/3/2018)

Theo yêu cầu Công văn số 1159/BGDĐT-GDĐH về việc báo cáo thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2018.

 Trường ĐHDL Phương Đông thông báo công khai thông tin của các cán bộ được giao trách nhiệm giải đáp thắc mắc trong quá trình đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy vào Trường năm 2018.

Cụ thể như sau:

Thông báo quan trọng

Đối tác

Liên kết website