Hướng dẫn tổ chức công tác tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016
TS2

THÔNG TIN TUYỂN SINH CỦA BỘ GD VÀ ĐT

(Cập nhật ngày: 16/3/2016)
Ngày 15 tháng 3 năm 2016, thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga đã ký Công văn số 981/BGDĐT-KTKĐCLGD  về việc Hướng dẫn tổ chức công tác tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016


Nội dung chi tiết, download file tại đây
Thông báo quan trọng

Đối tác

Liên kết website