Đăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyển

NCKH

(Cập nhật ngày: 13/1/2017)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH PHƯƠNG ĐÔNG


Số       /TB-ĐHPĐ-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày     tháng  năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Hội thảo nghiên cứu khoa học năm 2015

 


Nhân dịp kỷ niệm thành lập Trường, căn cứ vào kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015 - 2016, Nhà trường tổ chức Hội thảo Nghiên cứu khoa học năm 2015.

I. NỘI DUNG

1.1. Tình hình nghiên cứu khoa học của các đơn vị.

-       Báo cáo đánh giá công tác nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình thời gian qua.

-       Định hướng phát triển nghiên cứu khoa học, lộ trình biên soạn giáo trình các năm tới

-       Danh sách đề tài NCKH cấp trường, cấp đơn vị; danh sách đăng ký biên soạn giáo trình năm 2015.

-       Đề nghị xét chọn khen thưởng các đề tài, giáo trình, công trình có chất lượng; kiến nghị dừng các đề tài không hoàn thành và nhắc nhở các đề tài chậm tiến độ.

1.2. Báo cáo của các đề tài NCKH.

-       Báo cáo của các đề tài NCKH cấp trường Nghiệm thu trong năm 2015

-       Xét duyệt đề tài NCKH cấp trường năm 2015

1.3. Tham luận

II. THỜI GIAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

2.1. Hội thảo của các đơn vị do các đơn vị chủ trì thực hiện trước tháng 10/2015

2.2. Hội thảo NCKH của trường dự kiến:

-       Thời gian: 8h30’, Thứ Năm, ngày 22/10/2015.

-       Thành phần:

  • Đại diện Ban Giám hiệu, Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Kính mời các ủy viên HĐQT có điều kiện tham dự;
  • Thủ trưởng các đơn vị trong trong;
  • Chủ nhiệm các đề tài NCKH nghiệm thu năm 2014- 2015, đề tài NCKH đăng ký năm 2015-2016.
  • Khách mời do các đơn vị kiến nghị

-       Các đơn vị gửi báo cáo tình hình NCKH, biên soạn giáo trình theo mục I.1; chủ nhiệm các đề tài ở mục I.2 làm báo cáo (không quá 5 trang A4, cỡ chữ 14). Các tham luận gửi về trường trước ngày 24/09/2015 để in vào kỷ yếu Hội thảo gửi qua phòng Đào tạo (gồm bản giấy và file vào email daotao.pdu@gmail.com). Mỗi báo cáo tham luận trình bày trình chiếu tại Hội thảo không quá 10 phút.

Để Hội thảo đạt kết quả, Hiệu trưởng đề nghị các đơn vị triển khai nội dung của Hội thảo đến các cán bộ, giảng viên.

 

Ghi chú: - Các văn bản về NCKH, biên soạn giáo trình đã gửi các đơn vị trong cuốn “Công tác NCKH và biên soạn giáo trình năm 2013-2014”

              - Dự thảo văn bản, quy định chế độ NCKH của CB, GV và SV, cùng hướng dẫn biên soạn giáo trình sẽ gửi đến các đơn vị ngày 10/10/2015.

 

 

Nơi nhận

- Các đơn vị;

- Lưu VP, ĐT

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

PGS.TS.Vũ Phán

 

 Tin cũ hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG
Cơ sở 1: 171 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Cơ sở 2: Số 4 Ngõ Chùa Hưng Ký, phố Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024-3784-8513 (14/15/16/17/18) | Fax: 024-3784-8512 | Email: info@phuongdong.edu.vn
Thống kê truy cập
Số người trực tuyến: 10
Số người đã truy cập: 6325