TS2

NCKH

(Cập nhật ngày: 29/5/2019)

Bước 1: Theo kế hoạch tốt nghiệp hàng năm, các đơn vị kiểm tra kết quả học tập của sinh viên và nộp lên nhà trường các danh sách sau

- Các đơn vị cho sinh viên đăng ký làm đồ án, khóa luận TN dựa trên kết quả học tập của sinh viờn

- Các đơn vị nộp danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện xét tốt nghiệp.

- Lập danh sách sinh viên nhận đồ án, khóa luận tốt nghiệp để đề nghị kiểm tra tiến độ và chất lượng đồ án, khóa luận tốt nghiệp.

Bước 2: Nhà trường kiểm tra  

- Kiểm tra tư cách của từng sinh viên để giao đồ án, khóa luận tốt nghiệp và tư cách của giáo viên tham gia hướng dẫn đồ án, khóa luận tốt nghiệp.

- Nếu có sai sót các đơn vị sẽ phải làm lại.

- Làm quyết định giao đề tài cho sinh viên.

Bước 3: Các đơn vị tổ chức bảo vệ đồ án, khóa luận và học đủ học phần thay thế

- Các đơn vị báo cáo danh sách sinh viên đủ điều kiện trình bày đồ án, khóa luận tốt nghiệp, học đủ học phần thay thế. Đề nghị thành lập hội đồng bảo vệ và lịch bảo vệ tốt nghiệp.

- Kiểm tra danh sách sinh viên đủ tư cách trình bày đồ án, khóa luận tốt nghiệp và làm quyết định danh sách sinh viên bảo vệ.

- Kiểm tra tư cách của giáo viên tham gia hội đồng bảo vệ đồ án, khóa luận tốt nghiệp.

- Làm quyết định để thành lập hội đồng chấm đồ án, khóa luận tốt nghiệp.

- Tổ chức bảo vệ tốt nghiệp .

- Báo cáo kết quả tốt nghiệp (theo mẫu): danh sách tốt nghiệp, bảng điểm tốt nghiệp, sổ nhận bằng, đăng kí để sao bằng và bảng điểm.

Bước 4: Kiểm tra danh sách và làm báo cáo tốt nghiệp

- Kiểm tra danh sách tốt nghiệp, bảng điểm tốt nghiệp. Lập dữ liệu để in bằng và làm báo cáo tốt nghiệp trình Hội đồng tốt nghiệp.

- Thông báo kết quả xét công nhận tốt nghiệp và làm Quyết định công nhận tốt nghiệp.

- Tổ chức in bằng, sao bằng, bảng điểm tốt nghiệp cho sinh viên trong 2 tuần.

Bước 5: Phát bằng, bảng điểm tốt nghiệp

- Phát bằng tại trường cho đại diện sinh viên các đơn vị hoặc các đơn vị tổ chức phát bằng.TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG
Cơ sở 1: 171 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Cơ sở 2: Số 4 Ngõ Chùa Hưng Ký, phố Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024-3784-8513 (14/15/16/17/18) | Fax: 024-3784-8512 | Email: info@phuongdong.edu.vn
Thống kê truy cập
Số người trực tuyến: 48
Số người đã truy cập: 256591